Convenio 190 OIT

Conveni núm. 190 de l’OIT

Conveni 190 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre assetjament i violència en el treball.

D’aplicació a tots els sectors, públic o privat, de l’economia tant formal com informal, en zones urbanes o rurals.

Per a l’erradicació de la violència i l’assetjament proposa en concret::

a)  prohibir legalment la violència i l’assetjament;

b)  vetllar perquè les polítiques pertinents abordin la violència i l’assetjament;

c)  adoptar una estratègia integral a fi d’aplicar mesures per a prevenir i combatre la violència i l’assetjament;

d)  establir mecanismes de control de l’aplicació i de seguiment o enfortir els mecanismes existents;

e)  vetllar perquè les víctimes tinguin accés a vies de recurs i reparació i a mesures de suport;

f)  preveure sancions;

g)  desenvolupar eines, orientacions i activitats d’educació i de formació, i activitats de sensibilització, en forma accessible, segons sigui procedent, i

h)  garantir que existeixin mitjans d’inspecció i recerca efectius dels casos de violència i assetjament, incloent a través de la inspecció del treball o d’altres organismes competents.