Consultoria en gestió
del risc psicosocial
Honestos, assertius i respectuosos
en les nostres relacions
Consultoria
en gestió
del risc
psicosocial
Honestos, assertius
i respectuosos
en les nostres relacions
Compromesos, íntegres i proactius
en les nostres intervencions

Compromesos,
íntegres i proactius
en les nostres
intervencions

Gestió integral de situacions de risc psicosocial

 

Oferim assessorament especialitzat, que permeti a les empreses, l’eliminació, la reducció i / o una intervenció efectiva sobre aquells factors que incrementen les probabilitats de patir assetjament, estrès, burnout i / o conflictivitat laboral

Elaborem protocols, investiguem situacions d’assetjament, formem al personal de referència i dissenyem campanyes de sensibilització
Avaluem el risc d’estrès, elaborem perfils predisponents, i proposem estratègies d’intervenció organitzatives i individuals
Avaluem el risc de cremar-se, elaborem perfils predisponents, i proposem estratègies d’intervenció organitzatives i individuals
Elaborem protocols, investiguem situacions conflictives, elaborem informes de situació, i proposem mesures per a transformar la realitat

Guia pràctica per a les persones

que participen en el procés d’investigació

 

25 PASSOS PER ABORDAR LES DENÚNCIES INTERNES

PER ASSETJAMENT EN L’ENTORN LABORAL

Avaluacions en l’àrea de la psicosociologia laboral

 

Col·laborem en els processos d’anàlisis i valoració dels factors de risc psicosocial, així com dels recursos que disposen les persones, amb el propòsit d’oferir solucions que afavoreixin els processos d’adaptació i contribueixin a crear entorns laborals més saludables

Oferim assessorament en els processos d’identificació, estimació i valoració de les condicions relacionades amb l’organització del treball, el disseny de les tasques, la gestió del treball i el context social
Elaborem perfils sobre estils de comportament, forces impulsores, intel·ligència emocional i competències, amb la finalitat de facilitar el procés d’adaptació entre el lloc de treball i la persona
Convenio 190 OIT
Elaborem dictàmens i informes pericials sobre l’exposició o afectacions, individual i col·lectiva, als riscos psicosocials.

Intervencions facilitadores del desenvolupament organitzatiu

 

Col·laborem en la proposta i implementació de mesures preventives i correctores, que contribueixin al desenvolupament professional dels treballadors, al desenvolupament de les organitzacions, i a la millora de la qualitat de vida en el treball

Configurem un mapa dels llocs de treball per a facilitar el correcte desenvolupament dels equips i de l’organització
Ajudem i acompanyem a les persones en els processos de canvi i de creixement professional en les organitzacions
Elaborem propostes d’intervenció per a propiciar l’eliminació dels desequilibris i desigualtat de dones i homes

Facilitem el creixement personal i professional

 

Capacitació i desenvolupament

La pregunta del mes

Pensa que al personal de les empreses li manca formació específica per a poder investigar els casos d'assetjament?

Objectivem, valorem i aportem solucions

 

Investigacions de situacions d’assetjament

Recomanacions

Novetats