Consultoria en gestió
del risc psicosocial

Honestos, assertius i respectuosos
en les nostres relacions

Publicacions

Coneix totes les nostres
publicacions editades fins ara

Més informació

Consultoria en gestió
del risc psicosocial

Compromesos, íntegres i proactius
en les nostres intervencions

Gestió integral de situacions de risc psicosocial

 

Oferim assessorament especialitzat, que permeti a les empreses, l’eliminació, la reducció i / o una intervenció efectiva sobre aquells factors que incrementen les probabilitats de patir assetjament, estrès, burnout i / o conflictivitat laboral

Elaborem protocols, investiguem situacions d’assetjament, formem al personal de referència i dissenyem campanyes de sensibilització
Avaluem el risc d’estrès, elaborem perfils predisponents, i proposem estratègies d’intervenció organitzatives i individuals
Avaluem el risc de cremar-se, elaborem perfils predisponents, i proposem estratègies d’intervenció organitzatives i individuals
Elaborem protocols, investiguem situacions conflictives, elaborem informes de situació, i proposem mesures per a transformar la realitat

L’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC

A L’ÀMBIT LABORAL

 

Introducció al Diagnòstic Diferencial

Avaluacions en l’àrea de la psicosociologia laboral

 

Col·laborem en els processos d’anàlisis i valoració dels factors de risc psicosocial, així com dels recursos que disposen les persones, amb el propòsit d’oferir solucions que afavoreixin els processos d’adaptació i contribueixin a crear entorns laborals més saludables

Oferim assessorament en els processos d’identificació, estimació i valoració de les condicions relacionades amb l’organització del treball, el disseny de les tasques, la gestió del treball i el context social
Elaborem perfils sobre estils de comportament, forces impulsores, intel·ligència emocional i competències, amb la finalitat de facilitar el procés d’adaptació entre el lloc de treball i la persona
Convenio 190 OIT
Elaborem dictàmens i informes pericials sobre l’exposició o afectacions, individual i col·lectiva, als riscos psicosocials.

Intervencions facilitadores del desenvolupament organitzatiu

 

Col·laborem en la proposta i implementació de mesures preventives i correctores, que contribueixin al desenvolupament professional dels treballadors, al desenvolupament de les organitzacions, i a la millora de la qualitat de vida en el treball

Configurem un mapa dels llocs de treball per a facilitar el correcte desenvolupament dels equips i de l’organització
Ajudem i acompanyem a les persones en els processos de canvi i de creixement professional en les organitzacions
Elaborem propostes d’intervenció per a propiciar l’eliminació dels desequilibris i desigualtat de dones i homes

Facilitem el creixement personal i professional

 

Capacitació i desenvolupament

La pregunta del mes

Pensa que al personal de les empreses li manca formació específica per a poder investigar els casos d'assetjament?

Objectivem, valorem i aportem solucions

 

Investigacions de situacions d’assetjament

Recomanacions

Novetats