1. /
 2. Anàlisi i descripció de...

Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball

Podem afirmar que, un lloc de treball que estigui ben fitat, definit, descrit i valorat aporta a l’organització un nombre important d’avantatges a diferents nivells.

Avantatges de l’ADVPT:

 • S’afavoreix el procés d’adaptació del lloc de treball a la persona.
 • Permet planificació de forma racional el desenvolupament professional.
 • La retribució salarial tendeix a ser més justa i equitativa.
 • Es redueix el conflicte associat a la incertesa i a la ambigüitat dels llocs de treball.
 • Es millora la gestió de la prevenció i protecció de les persones.
 • Millora la motivació i satisfacció de les persones.
 • Etc.

El nostre procediment d’anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball inclou:

 • L’anàlisi del lloc de treball: Procés mitjançant a través del qual un lloc de treball és descompost en unitats menors i identificables i ens permet obtenir informació important i rellevant sobre el contingut d’un lloc de treball. Per extensió, l’anàlisi pot incloure la identificació de requeriments del treball i d’altres característiques de l’entorn del lloc de treball.
 • La descripció del lloc de treball: És una declaració escrita, basada en l’anàlisi , de les operacions, responsabilitats i funcions d’un lloc de treball. És l’exposició detallada, estructurada, ordenada i sistemàtica, segons un protocol donat, del resultat del APT.
 • La valoració del lloc de treball: És el procés de gestió de recursos humans, mitjançant el qual utilitzant una metodologia, l’organització estableix la importància relativa dels seus llocs de treball.

La metodologia utilitzada per a l’anàlisi del lloc de treball, és eminentment participativa, incloent l’administració de qüestionaris, la realització d’entrevistes i l’observació a peu de camp.

 

La valoració del lloc de treball la realitzem sobre la base d’uns factors prèviament definits i dels graus en què pot donar-se cadascun d’ells.

 

Apliquem el procés de ADV en els llocs de treball de personal de producció, comandaments intermedis, personal administratiu, tècnics i comandaments superiors.

Demani’ns més informació