1. /
 2. Assessorament psicològic personalitzat

Assessorament psicològic personalitzat

Dissenyem plans d’acció, en els quals a partir del coneixement de si mateix, (fortaleses i aspectes a millorar, competències, estils de comportament, talents, motivadors, forces impulsores, etc.), així com del context psicosocial i laboral, ens permeti ajudar i acompanyar a les persones en els processos de canvi, de creixement professional en les organitzacions i de millora de la seva salut.

Oferim un servei d'assessorament individual que ajudi i/o guiï a les persones a:

 • Gestionar els conflictes de forma més efectiva.
 • Abordar de manera efectiva situacions d’assetjament laboral.
 • Gestionar i disminuir els nivells d’estrès laboral.
 • Desenvolupar les competències necessàries per a relacionar-se de forma més adequada amb els altres. (assertivitat, empatia, intel·ligència emocional, etc.).
 • Afavorir la transició laboral. (Elaboració de perfils competencials, orientació laboral, entrenament per a l’afrontament d’entrevistes, etc.).
 • Gestionar de manera efectiva els processos de canvi.

Servei dirigit principalment a persones que:

 • Realitzen activitats altament estressants, o que estan exposades de forma continuada a unes condicions de treball inadequades.
 • Especialment sensibles o més vulnerables a determinades situacions que la majoria de les persones poden respondre de manera favorable.
 • Exposades a unes relacions interpersonals inadequades, per exposició a situacions d’assetjament, o per empitjorament del clima de treball, etc.
 • Desitgen incrementar el seu autoconeixement i iniciar un procés de creixement personal.
 • Volen potenciar les seves competències professionals.

Demani’ns més informació