Gestió de situacions d’assetjament laboral

Al llarg de la nostra experiència en consultoria en gestió del risc psicosocial, hem observat que les organitzacions no solen disposar de mecanismes efectius per a abordar situacions relacionades amb els processos d’assetjament laboral. Aquesta circumstància pot derivar en escenaris indesitjables i indesitjats punt per a les persones que ho sofreixen com per a les pròpies organitzacions. Algunes de les conseqüències més habituals són: la pèrdua de rendiment, l’increment de l’absentisme, la degradació del clima de treball, etc.

Dissenyem i revisem protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en qualsevol de les seves modalitats
Ajudem a les empreses en els processos d’investigació de situacions d’assetjament, objectivant la situació i proposant mesures de millora
Oferim tallers pràctics, en investigació de situacions d’assetjament, dirigits a personal de referència, tècnics de prevenció, personal de RH i integrants de les comissions d’investigació
Analitzem i valorem la seva situació i l’assessorem al llarg de tot el procés d’intervenció
Donem suport i aportem solucions pràctiques a aquells profissionals encarregats d’investigar situacions d’assetjament laboral
Col·laborem en el disseny de campanyes i material de sensibilització i informació per al personal de l’empresa

Demani’ns més informació