1. /
  2. Assetjament laboral

Gestió de situacions d’assetjament laboral

Al llarg de la nostra experiència en consultoria en gestió del risc psicosocial, hem observat que les organitzacions no solen disposar de mecanismes efectius per a abordar situacions relacionades amb els processos d’assetjament laboral. Aquesta circumstància pot derivar en escenaris indesitjables i indesitjats punt per a les persones que ho sofreixen com per a les pròpies organitzacions. Algunes de les conseqüències més habituals són: la pèrdua de rendiment, l’increment de l’absentisme, la degradació del clima de treball, etc.

Dissenyem i revisem protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en qualsevol de les seves modalitats
Ajudem a les empreses en els processos d’investigació de situacions d’assetjament, objectivant la situació i proposant mesures de millora
Oferim tallers pràctics, en investigació de situacions d’assetjament, dirigits a personal de referència, tècnics de prevenció, personal de RH i integrants de les comissions d’investigació
Analitzem i valorem la seva situació i l’assessorem al llarg de tot el procés d’intervenció
Donem suport i aportem solucions pràctiques a aquells profissionals encarregats d’investigar situacions d’assetjament laboral
Col·laborem en el disseny de campanyes i material de sensibilització i informació per al personal de l’empresa

Demani’ns més informació