1. /
 2. Assetjament laboral
 3. /
 4. Capacitació

Capacitació en processos d’investigació

Des de 2014 col·laborem amb empreses i administració pública en la capacitació d’aquelles persones, que pel seu rol o posició, participen de manera activa en les investigacions internes derivades de l’activació del protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral.

 

El nostre objectiu és capacitar al personal de referència, als responsables de RR.HH., als tècnics de prevenció i/o integrants de les comissions d’actuació en com abordar (de manera efectiva) les investigaciones derivades de les denúncies internes presentades.

 

El valor afegit de les nostres formacions:

 • Oferim diferents nivells de capacitació (en funció dels coneixements previs dels participants).
 • Els continguts són originals, ofereixen informació objectiva i provinent de fonts contrastades.
 • Dissenyades amb casuística real  (els nostres tallers repliquen la realitat).
 • Abordem tot el procés d’investigació (des de l’acollida de la persona denunciant, fins al tancament i comunicació dels resultats). 
 • Tallers pràctics (ealitzem simulacions, exercicis i resolució de casos).

 

Bonificació: Gestionem els tràmits perquè es pugui beneficiar de la bonificació corresponent per a formació, a través de la Formació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

Vols capacitar-te en la gestió de l’assetjament?

 

Introducció a l’assetjament psicològic

en l’àmbit laboral

OBJECTIU

 • Realitzar una aproximació a l’assetjament psicològic des de la perspectiva de la prevenció de riscos laborals.
 • Exposar les principals estratègies de prevenció i protecció davant l’assetjament psicològic.
 • Exposar les fases del procés d’investigació de les denúncies internes.

CONTINGUT

 • L’assetjament psicològic entès com un risc psicosocial.
 • Modalitats d’assetjament psicològic.
 • Factors que poden afavorir l’expressió d’actes de violència: organitzatius i individuals.
 • Introducció a les mesures preventives i de protecció.
 • Com abordar una investigación? Aspectes introductoris.
 • Responsabilitats i infraccions derivades de l’incompliment de la normativa de PRL.

Duració: 5 hores

Què és i què no és l’assetjament psicològic en l’àmbit laboral?

OBJECTIU

 • Delimitar els elements necessaris per a conceptualitzar l’assetjament psicològic.
 • Dotar del coneixement necessari per a poder establir diferències entre l’assetjament psicològic i altres fenòmens o situacions afins  (es realitza el diagnòstic diferencial sobre la base de vuit criteris o paràmetres).

CONTINGUT

 • Definició de l’assetjament psicològic: un fenomen indefinit?
 • Criteris utilitzats per a caracteritzar l’assetjament psicològic.
 • Altres fenòmens que poden manifestar-se en l’àmbit laboral: conflictes interpersonals, EAPD, comportament tirà, coaccions, amenaces, agressions, MSCT, estrès, burnout, etc.
 • Paràmetres per a realitzar el diagnòstic diferencial.

Duració: 10 hores

Valoració de casos d’assetjament

psicològic en l’àmbit laboral

OBJECTIU

 • Valorar els diferents aspectes relacionats amb el procés d’investigació (ex. valorar la denúncia atenent el seu contingut, estructura, etc.; tipologia de preguntes que podríem formular per a ampliar la informació inicial; com sistematitzar el procés d’investigació, etc.).
 • Aprendre a dictaminar si una situació es correspon amb l’assetjament o altres fenòmens afins.

CONTINGUT

 • Exposició de diferents casos i desenvolupament del procés d’investigació.
 • Valoració de proves de cribratge.
 • Gestió de la documentació més rellevant.
 • Valoració tècnica del cas exposat.

Duració: 5 hores

Com investigar les denúncies

internes per assetjament psicològic

OBJECTIU

 • Establir les bases per a poder abordar de manera efectiva les denúncies internes per assetjament psicològic.
 • Realitzar un recorregut al llarg de totes les fases del procés d’investigació (acollida del subjecte passiu, investigació, diagnòstic diferencial, tancament i comunicació de resultats).

CONTINGUT

 • Introducció a l’assetjament psicològic des de la perspectiva psicosocial.
 • Propòsit i finalitat del procés d’investigació.
 • Quan és necessari realitzar una investigació?
 • Desenvolupament de les diferents fases del procés d’investigació.
 • Role playing: realització de simulacions.
 • Administració, correcció i valoració de proves de cribratge.

Duració: 20 hores

Mesures per prevenir l’assetjament psicològic en l’àmbit laboral

OBJECTIU

 • Exposar i reflexionar sobre les mesures preventives que poden disminuir el risc d’exposició a l’assetjament psicològic.

CONTINGUT

 • Relació de mesures organitzatives per a evitar o minimitzar l’exposició a l’assetjament psicològic (ex. valors organitzatius, avaluacions de l’acompliment, control de l’absentisme, plans de formació, manual d’acollida, processos de selecció, anàlisi i descripció de llocs de treball, entrevistes de desvinculació, estudis de clima laboral i avaluacions psicosocials, etc.).

Duració: 5 hores

Com valorar el nivell de risc derivat de l’assetjament psicològic?

OBJECTIU

 • Dotar d’una eina que permeti valorar la percepció de risc que suposa, per al subjecte passiu, l’exposició a la situació.
 • Sobre la base de 12 paràmetres o criteris es procedeix a realitzar una valoració del risc percebut.

CONTINGUT

 • Explicació de l’eina de valoració.
 • Presentació dels paràmetres utilitzats per a realitzar la valoració.
 • Administració, correcció i valoració dels resultats.

Duració: 10 hores

Investigació de denúncies internes: anàlisi de les fonts d’informació

OBJECTIU

 • Exposar i valorar algunes de les fonts d’informació a les quals es pot recórrer per a contextualitzar, comprendre i valorar la situació objecte de denúncia.

CONTINGUT

 • Relació de fonts d’informació a nivell organitzatiu (ex. avaluacions de risc, organigrama, anàlisi, descripció de llocs de treball, avaluacions d’acompliment, perfils competencials, entrevistes de desvinculació, etc.
 • Anàlisi de la utilitat de cadascuna de les fonts organitzatives.

Duració: 5 hores

Demani’ns més informació