Investigacions derivades de denúncies internes

Des de 2002 col·laborem amb empreses privades, administració pública, assessors laborals, advocats, persones físiques, etc., en la recerca d’aquells
successos derivats de l’activació dels protocols interns d’assetjament laboral.

 

Oferim un servei especialitzat i basat en l’experiència contrastada.

  • Intervenim en investigacions per denúncies d’assetjament laboral en totes les seves formes d’expressió.
  • Investiguem denúncies de diverses tipologies d’assetjament: descendent, ascendent, horitzontal, assetjament grupal.
  • Tenim capacitat per a realitzar un diagnòstic diferencial de l’assetjament respecte d’altres formes de violència que es poden presentar en el si de l’organització.
  • Les nostres investigacions atenen els paràmetres de certesa, versemblança i veracitat.
  • Els nostres informes són objectius, detallats i precisos (basats  en informació contrastada i provinent de totes les parts implicades en el procés).
  • Les mesures que proposem (siguin preventives i/o correctives) són precises i adaptades a la realitat de l’empresa.
  • Si  som requerits, actuem com a perits defensant els nostres informes en la via judicial o davant la Inspecció de Treball.

Demani’ns més informació