1. /
 2. Avaluacions individuals

Avaluacions individuals

Assessorem i col·laborem en la realització d’avaluacions individuals a fi que es constitueixin en eines eficaces que contribueixin a facilitar, entre altres aspectes, els processos de canvi organitzatius (adaptació al lloc, canvi de posició, millora de la qualitat de les relacions, increment del grau de cohesió d’un grup,.), a disminuir la probabilitat d’ocurrència de successos futurs no desitjats (situacions d’assetjament, conflictes, etc.) o a crear unes condicions saludables i segures en fase de disseny.

 

Utilitzem avaluacions TTI SUCCESS INSIGHTS en el procés d’anàlisi i intervenció sobre l’entorn psicosocial i organitzatiu, amb la finalitat de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

Tipus d’avaluacions que posem al servei de les persones i les organitzacions:

Avaluacions d'estils de comportaments DISC:

 • Aquesta eina ens ajuda a descobrir quin és l’estil comportament de la persona en un equip, a identificar quins són els valors que aporta, i quines són les fortaleses i les amenaces de cadascun dels membres que conformessin l’equip, alhora que proporciona les claus perquè la comunicació sigui fluida.
 • Ens permeten aprofundir en les nostres anàlisis i recerques en processos de conflicte i assetjament. Aporten informació sobre com podem respondre en situacions d’estrès. Proporcionen una idea dels tipus comuns de conflictes que es produeixen, especialment entre persones amb preferències oposades. Podem prendre consciència de com responen les persones davant els problemes i desafiaments, a les regles i procediments establerts, o com responen als canvis i influeixen sobre els altres.

Avaluacions de motivadors i forces impulsores:

 • Aquestes avaluacions ofereixen perfils individuals que ens ajuden a comprendre correctament les causes latents de la nostra motivació. Per què passem a l’acció? Contribueixen a perfilar les motivacions del lloc de treball. Permeten establir plans de desenvolupament individualitzats. Ajuden a entendre les causes del conflicte i a apreciar el punt de vista dels altres que veuen la vida d’una manera diferent.
 • Ens permeten aprofundir en les nostres anàlisis i intervencions en processos d’estrès, conflicte i assetjament, en tant que les motivacions, interessos i valors poden explicar, en part, per què s’inicien aquests processos.

Avaluacions d'Intel·ligència emocional (IQ):

 • Elaborem informes que descriuen els factors clau de la IE (Autoconsciència, Autoregulació, Motivació, Empatia i Habilitats Socials).
 • Incorporem aquest coneixement en les nostres intervencions en processos d’estrès, burnout, assetjament laboral, conflictes interpersonals, i en les propostes d’adaptacions de llocs de treball, capacitació i desenvolupament professional.
 • Entenem que les emocions, en tant que guien el nostre comportament poden ser una part nuclear dels conflictes. Quants conflictes deriven de les frustracions, decepcions, enutjos, ressentiments, rancors, excessos de confiança, pors, etc.? Quants conflictes escalen perquè no som capaços de fer una gestió adequada de les emocions o de empatitzar amb altres persones? Com gestionen les persones estressades i cremades els sentiments de culpa?

Avaluacions de competències DNA:

 • Oferim un perfil precís del nivell de desenvolupament de 23 competències o habilitats personals que ens permet ajudar les persones a aconseguir millors resultats, a identificar les habilitats que porten a un rendiment superior, i a comprendre quines competències poden desenvolupar-se amb treball, esforç i metodologia.
 • La informació obtinguda és útil per a crear plans específics per a desenvolupar aquelles competències que estan més associades als resultats desitjats i que contribueixin a la disminució de l’estrès i burnout. D’altra banda, el coneixement de les competències que disposa la persona ens ajuda a prevenir i abordar els conflictes de forma més efectiva.

Avaluacions Talent Insights (DISC i Motivadors):

 • Aquesta potent combinació explora com els motivadors d’un individu poden afectar el seu estil de comportament i viceversa.
 • Ens ofereix una informació precisa que permet adaptar el lloc de treball a la persona, seleccionar a les persones més adequades per a cada lloc, millorar els processos de capacitació i desenvolupament, etc., amb el que la probabilitat d’estrès, desajustaments, conflictes, assetjament, etc., disminueix.

Avaluacions Talent Insights EQ (DISC i Intel·ligència emocional):

 • Avaluació poderosa que ens informa de com es comporta i comunica una persona atesos els principis de la Intel·ligència Emocional.
 • Incorporem aquestes avaluacions individuals en les nostres intervencions en processos d’assetjament laboral, conflictes interpersonals, en les propostes d’adaptacions de llocs de treball, capacitació i desenvolupament professional.

Avaluacions Trimetrix IE (DISC, motivadors i Intel·ligència Emocional):

 • Obtenció de perfils que combinen tres ciències que ajuden les persones a ser més conscients de com gestionar els comportaments i motivacions en una forma de caràcter emocional intel·ligent.
 • La informació resultant ens permet prendre decisions més qualificades en l’àmbit laboral. (Selecció i inducció. Capacitació i planificació de la carrera professional. Desenvolupament de Lideratge, Efectivitat de la Comunicació, Efectivitat d’Equips. Resolució de Conflictes. Motivació i compromís).

Beneficis i avantatges que es deriven de les avaluacions individuals:

 • Tant l’organització com les persones disposen de la informació suficient per a orientar les possibles accions amb la finalitat d’aconseguir un adequat nivell de satisfacció i motivació de l’equip.
 • Permeten conèixer el grau de maduresa i efectivitat de l’equip humà a través del coneixement de les emocions i del seu impacte en els resultats.
 • S’enriqueixen els processos d’entrenament i desenvolupament, proporcionant a les persones l’oportunitat de comprendre veritablement la seva intel·ligència emocional, el seu estil de comportament i les forces que ho impulsen a l’acció.
 • Permeten alinear a les persones amb els valors de l’organització.
 • Disminueix la propensió a la rotació de personal i a la desvinculació de l’empresa.
 • S’Incrementa el compromís respecte a la consecució dels objectius establerts, visió, etc.

Demani’ns més informació

Llicència per a realitzar avaluacions TTI Success Insights