1. /
  2. Conflictes

Gestió dels conflictes interpersonals

Al llarg de la nostra experiència en consultoria en gestió del risc psicosocial, hem observat que les organitzacions no solen disposar de mecanismes efectius per a abordar situacions relacionades amb els conflictes interpersonals. Aquesta circumstància pot donar lloc al fet que, alguns dels conflictes, puguin enferrissar-se i escalar donant lloc a escenaris, menys desitjables i indesitjats, que alterin el clima de treball, afectin el rendiment o, entre altres incrementin el risc de patir assetjament psicològic.

Elaborem protocols que permeten la gestió efectiva dels conflictes interpersonals en l’àmbit laboral
Ajudem a les empreses en els processos d’investigació interna, objectivant la situació i proposant mesures de millora
Oferim cursos i tallers pràctics que afavoreixen el desenvolupament de les habilitats i competències necessàries per prevenir i abordar els conflictes interpersonals

Demani’ns més informació