1. /
  2. Conflictes
  3. /
  4. Capacitació

Capacitació en gestió de conflictes

Oferim accions formatives i tallers que tenen com a propòsit desenvolupar o potenciar d’aquelles habilitats necessàries per a gestionar els conflictes interpersonals de manera efectiva.

 

Continguts que tractem en les nostres formacions:

  • Abordem, de principi a fi, les diferents etapes per les quals passa un conflicte en l’empresa.
  • Analitzem les fonts potencials de conflicte, ateses les variables organitzatives, comunicacionals i individuals.
  • Aprofundim en les competències o habilitats que ens permeten abordar efectivament els conflictes. (assertivitat, proactivitat, corresponsabilitat, percepció, necessitats, expectatives, etc.).
  • Abordem les estratègies que són més adequades per a cada situació.
  • Incorporem en les nostres accions formatives qüestionaris d’autoconeixement dels estils més habituals que utilitzem per a la gestió dels conflictes.

Demani’ns més informació