1. /
  2. Estrès

Gestió de situacions d’estrès

Existeixen suficients evidències que vinculen l’exposició a determinats factors de risc psicosocial amb l’estrès laboral. L’excés de demandes laborals, la falta d’influència, o la percepció d’escàs suport social, entre altres factors, poden ocasionar problemes de salut, absentisme, rotació, accidents laborals o comportaments contraproduents. Aquests problemes suposen costos evidents per a les empreses, com es reflecteix en l’augment significatiu de les sol·licituds d’incapacitat a causa de disfuncions psicològiques que s’han produït en els últims anys.

Identifiquem i valorem la magnitud i intensitat dels factors fonamentals, que actuen com a font d’estrès laboral
Elaborem informes amb perfils, índexs individuals i mapes grupals d’estrès laboral
Donem suport les nostres intervencions, amb instruments de valoració general i específica, fiables i vàlids, que ofereixen garanties sobre els resultats obtinguts

Demani’ns més informació