1. /
  2. Estrès
  3. /
  4. Eines

Eines utilitzades als processos d’identificació i valoració de l’estrès

Totes les tècniques de recollida d’informació que utilitzem, ofereixen garanties perquè els resultats obtinguts siguin representatius de la realitat que és objectiu d’anàlisi i posterior intervenció. Presentem algunes de les eines que utilitzem en les nostres intervencions:

  • Mètode FPSICO 4.0 del INSHT
  • Mètode COPSPQ 2.0
  • DECORE. Qüestionari d’Avaluació de Factors Psicosocials. TEA
  • JSS. Qüestionari d’Estrès Laboral. TEA
  • EAE. Escala d’Apreciació de l’Estrès.TEA
  • Coeficient d’Estrès – TTI SI Stress Quotient™

Demani’ns més informació