1. /
  2. Estrès
  3. /
  4. Perfils

Perfils individuals i grupals

És fàcilment constatable que les condicions laborals no afecten per igual a totes les persones que estan exposades a aquestes. Cadascun de nosaltres hem desenvolupat o après diferents estratègies per a adaptar-nos al nostre entorn. Però poden existir determinades persones a les quals aquest procés d’adaptació els resulti més costós i derivi en conseqüències negatives tant per a ella com per a la resta de l’equip de treball.

  • Oferim la realització d’avaluacions que permetin obtenir perfils individuals i grupals de predisposició a l’estrès.
  • Oferim informació sobre els símptomes d’estrès de cada persona, tant físics com emocionals, cognitius i conductuals.
  • Proposem l’elaboració de plans individualitzats per a aquelles persones més vulnerables o amb menys recursos d’afrontament.

Demani’ns més informació