Com es manifesta l’assetjament laboral “mobbing”?

L’assetjament laboral té diferents modalitats de manifestació. Sense pretendre ser exhaustiu relaciono algunes a continuació:

 

 

L’assetjament laboral comporta un:

 

 • Abús de poder de direcció: aquella conducta dirigida cap a un treballador/a que es desvia dels objectius i fins propis de l’organització i direcció del servei que es troba sota la seva responsabilitat i que produeixen un perjudici objectiu. Són conductes que vulneren el dret a la “indeminidad” (tracte més desfavorable donat a una persona que ha interposat queixes davant l’empresa, ITSS o via judicial).
  • Exemples de conductes:
   • Deixar al treballador/a de forma continuada sense ocupació efectiva o incomunicat sense cap causa que els justifiqui.
   • Dictar ordres d’impossible compliment amb els mitjans que al treballador se li assignen.
   • Ocupar la persona en tasques inútils o que no tinguin valor productiu.
   • Accions de represàlia.
 • Tracte vexatori: Atemptat contra la dignitat de la persona, que no afavoreix el lliure desenvolupament de la seva personalitat i comporta una falta de respecte.
  • Exemples de conducta:
   • Insultar o menysprear repetidament a una persona.
   • Reprendre’l reiteradament davant d’altres persones.
   • Difondre rumors falsos sobre la seva feina o vida privada.

 

 

En la seva modalitat discriminativa per raó de sexe, edat, convicció política o religió, representació sindical, orientació sexual, minusvalidesa, etc., Podem citar alguns exemples de conductes:

 

 • No permetre l’accés a la promoció a dones embarassades.
 • Atacs a les persones, tracte vexatori, insults, burles…
 • Etc.

 

 

De forma general, podem concloure que qualsevol conducta de caràcter hostil, reiterada i freqüent, que es dirigeixi cap a alguna persona o grup reduït de persones que tingui com a objecte o efecte crear un entorn intimidatori, humiliant o ofensiu que atemptin contra la dignitat de les persones i siguin susceptibles de causar un dany podrien ser tipificades com conductes d’assetjament laboral.