Com podem detectar els falsos alegats en un cas d’assetjament?

Sense tractar-se d’una relació exhaustiva podem enunciar els següents indicadors de sospita:

 

  • La persona que denuncia busca un incentiu extern com via de solució a la seva situació.
  • Manifestació d’incapacitat per treballar que discrepa amb la capacitat per a l’oci que no es veu afectada.
  • Existència de disparitat o contradiccions entre els resultats de les proves administrades i les entrevistes realitzades, etc.
  • La persona que denúncia no aporta detalls de la situació viscuda. Absència de conductes.
  • Escasa cooperació i negativitat al llarg del procés d’investigació.