25 PASSOS PER ABORDAR LES DENÚNCIES INTERNES
PER ASSETJAMENT EN L’ENTORN LABORAL

Guia pràctica per a les persones que participen en el procés d’investigació

Rafael Segovia Ruiz

Forma part d’una comissió d’nvestigació i no ha rebut una formació adequada i suficient per poder exercir les seves funcions amb criteris de qualitat?

 

Desitja conèixer els passos per obtenir una denúncia detallada, precisa i objectiva de la situació denunciada?

 

Coneix el tipus de preguntes que ha de formular a les persones implicades en el procés que és objecte d’investigació?

 

És coneixedor de la documentació que ha de gestionar durant el procés d’abordatge de les situacions denunciades?

 

Sap com actuar si un testimoni clau no vol participar en el procés d’investigació?

 

A quines fonts pot recórrer per poder contextualitzar i comprendre la situació que és objecte d’investigació?

 

Coneix el paper que poden jugar les emocions durant el procés dd’investigació?

 

Sap realment què és l’assetjament i com realitzar un diagnòstic diferencial respecte d’altres fenòmens similars?

FITXA TÈCNICA

 

 • TÍTOL:  25 passos per abordar les denúncies internes per assetjament en l’entorn laboral.
 • AUTOR:  Rafael Segovia Ruiz
 • IDIOMES:  castellà (proprement estarà disponible la versió en català).
 • ENQUADERNACIÓ:  tapa tova
 • ISBN:  978-84-09-23287-1
 • DIPÒSIT LEGAL:  T 770-2020
 • ANY D’EDICIÓ:  2020
 • Nº DE PÀGINES:  166 en color
 • PRODUCCIÓ: Nou Silva Equips. S.L.
 • MAQUETACIÓ:  Vanmont Graphic Design 

 

 

PREU (IVA INCLÒS): 49,92€

ÍNDEX

Introducció

«Un cas d’assetjament no és un cas». «Una denúncia és un marró». Amb aquestes màximes iniciem la majoria de les formacions que realitzem per capacitar a aquelles persones encarregades de participar en les investigacions per denúncies d’assetjament.

Estructura de la guia

La guia 25 passos per abordar les denúncies internes per assetjament en l’entorn laboral està estructurada en quatre seccions, en les quals s’agrupen els 25 objectius operatius que considerem necessaris per dur a terme una investigació.

SECCIÓ 1: L'acollida i recollida d'informació del subjecte passiu

 • 1.  Identificar els subjectes actius i passius involucrats en el present procediment, la modalitat i la tipologia d’assetjament que és objecte de denúncia.
 • 2.  Informar el subjecte passiu sobre el procediment implantat per respondre les denúncies per assetjament.
 • 3.  Valorar el nivell de risc percebut que comporta la situació denunciada per al subjecte passiu.
 • 4.  Realitzar l’entrevista al subjecte passiu.
 • 5.  Obtenir una denúncia detallada, precisa i objectiva de la situació viscuda pel subjecte passiu.
 • 6.  Realitzar un gràfic de l’evolució de les conductes, objecte de denúncia, des del seu inici fins al moment actual.
 • 7.  Identificar les persones que poden actuar com a testimonis del subjecte passiu.
 • 8.  Recopilar la documentació que doni suport al relat del subjecte passiu.
 • 9.  Emplenar el full resum de la denúncia presentada pel subjecte passiu.
 • Qüestionari de verificació del grau de compliment dels objectius de la fase d’acollida i recollida d’informació.

SECCIÓ 2: El procés d'investigació

 • 10.  Realitzar l’acollida del subjecte actiu i informar sobre el procediment implantat per respondre les denúncies per assetjament.
 • 11.  Realitzar l’entrevista amb el subjecte actiu.
 • 12.  Identificar les persones que puguin actuar com a testimonis del subjecte actiu.
 • 13.  Recopilar la documentació que doni suport al relat del subjecte actiu.
 • 14.  Facilitar la intervenció dels testimonis en la fase d’investigació.
 • 15.  La prova documental en la fase d’investigació: valoració i exemples.
 • 16.  Recopilar altres fonts d’informació que poden ser objecte d’anàlisi per part de la persona encarregada de la investigació.
 • 17.  El paper de les emocions com a font d’informació i comprensió de la situació.
 • 18.  Emplenar el full resum de fets objecte d’investigació.
 • 19.  Realitzar un gràfic comparatiu entre els fets denunciats i la situació un cop finalitzat el procés d’investigació.
 • Qüestionari de verificació del grau de compliment dels objectius de la fase d’investigació.

SECCIÓ 3: El diagnòstic diferencial

 • 20.  Delimitar els elements necessaris per caracteritzar l’assetjament laboral.
 • 21.  Realitzar el diagnòstic diferencial. Què és i què no és assetjament?
 • 22.  Anàlisi dels indicadors d’assetjament grupal.
 • Qüestionari de verificació del grau de compliment dels objectius de la fase del diagnòstic diferencial.

SECCIÓ 4: Tancament i comunicació de resultats

 • 23.  Proposta de mesures preventives i/o correctores.
 • 24.  Proposta d’estructura de l’informe de conclusions.
 • 25.  Com procedir a la comunicació dels resultats a les parts interessades.
 • Qüestionari de verificació del grau de compliment dels objectius de la fase de tancament i comunicació de resultats.

SINOPSI

 

La guia 25 passos per abordar les denúncies internes per assetjament en l’entorn laboral està concebuda per orientar, assistir i capacitar aquelles persones que participen en el procés d’abordatge de denúncies internes per assetjament en l’àmbit laboral.

Va dirigida, principalment, a professionals de la prevenció (tècnics, especialistes en medicina del treball, consultors externs) i als principals actors del procés de recerca (personal de referència i integrants de les comissions d’actuació de les empreses, responsables de recursos humans i representants dels treballadors i treballadores). Tanmateix, serà de gran interès i utilitat per a professionals de la psicologia i del dret, assessors laborals i totes aquelles persones interessades a ampliar els seus coneixements en matèria d’assetjament.

 

Opinions  sobre la guia

Informació per poder adquirir la guia

Si us interessa adquirir i rebre (al vostre domicili, despatx o empresa) els exemplars del llibre, ompliu les dades del següent formulari i us enviarem el preu (incloent-hi les despeses d’enviament). Rebreu també les instruccions per a fer el pagament, que el podeu efectuar per transferència bancària o Bizum.

 

Si desitgeu formular qualsevol pregunta o necessiteu algun aclariment sobre el llibre o el procés d’enviament (sistema, terminis, etc.) envieu-nos un correu electrònic a la següent adreça electrònica: rsegovia@psicosocial.cat o truqueu-nos al número de mòbil que els hi facilitem a continuació +34608566517. Si ho estimen oportú, també podem posar-nos en contacte amb vostès per mitjà de videoconferència (plataforma Teams o Skype).