1. /
 2. Peritatges psicosocials

Peritatges psicosocials

Des de l’any 2005 venim actuant com a perits judicials de part. Posem a la disposició dels nostres clients (empreses, professionals del dret, assessors, persones físiques, etc.) la nostra capacitat tècnica per a emetre informes o apreciacions sobre l’origen, la causa o les conseqüències d’uns fets que serveixin per a proporcionar al jutge el coneixement necessari per a poder resoldre la pretensió que se li formula.

Realitzem valoracions de casos individuals i casos col·lectius en l’àmbit de la psicosociologia aplicada al treball.

Valoració de casos individuals:

 • Estrès laboral.
 • Burnout o desgast professional.
 • Assetjament psicològic o assetjament psicològic.
 • Assetjament sexual.
 • Assetjament per raó de sexe/gènere.
 • Assetjament per altres motius de discriminació.
 • Violència laboral.
 • Professiogrames.
 • Perfils de personalitat i valoració d’estils de comportament.

Valoració de casos col·lectius:

 • Exposició col·lectiva a factors de risc psicosocial i organitzatius.
 • Anàlisi de la metodologia o procés seguit per a la realització de les avaluacions psicosocials.

Característiques dels nostres informes i dictàmens:

 • Objectivitat i imparcialitat d’acord amb l’article 335.2 de la LEC.
 • Explicatius per a facilitar l’enteniment d’aquest, la metodologia utilitzada per a arribar a les conclusions i intentar donar resposta a tots els interrogants que es planteja en el supòsit que es perita.
 • Claredat per a facilitar la comprensió per part de persones no tècniques.
 • Justificació tècnica i científica a l’efecte d’evitar una impugnació o declaració de nul·litat.
 • Utilitzem proves psicomètriques específiques, entrevistes personals, grupals i altres mètodes d’aproximació.

Demani’ns més informació