Qui som?

SEGOVIA CONSULTORS, neix amb la vocació i el compromís de contribuir, a partir d’una gestió integral dels riscos psicosocials en l’entorn laboral, a la millora de la salut integral de les persones treballadores, a l’avanç de les organitzacions i de la nostra societat.

 

Entenem que la creació d’unes condicions físiques i emocionals segures, no tan sols genera efectes positius a la mateixa organització (disminució de l’absentisme i de la rotació interna, reducció de la taxa d’abandonament, millora del rendiment, disminució de l’estrès, etc.), sinó que dóna lloc a què les persones, quan deixen el rol de treballador, puguin interactuar i créixer, sense restriccions, en altres escenaris o àmbits de la seva vida (social, personal, familiar, esportiva, espiritual, cultural…), i a la par contribuir a fer que la nostra societat avanci d’una forma sostenible.

El nostre valor afegit

 

Experiència, especialització, innovació i proximitat

 

Col·laborem amb les organitzacions amb el propòsit de que puguin conèixer i prendre consciència de la seva realitat psicosocial actual. a partir de la qual, i en funció d’aquesta “presa de temperatura” es pugui impulsar la creació d’entorns més saludables i motivadors, que afavoreixin unes relacions ecològiques i sostenibles, i ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones.

 

Des de fa vint-i-cinc anys ens han atorgat la seva confiança persones i organitzacions de molt diversa tipologia, sectors, grandària i àmbit geogràfic.

 

Hem intervingut i ajudat a evolucionar organitzacions:

 

 • Tipologia: Públiques i privades.
 • Diversos règims jurídics: societats limitades, anònimes, cooperatives, etc.
 • Sectors d’activitat: paperer i cel·lulosa, siderometal·lúrgic, automoció, transports i logística, educatiu, sociosanitari, assistencial, químic, farmacèutic, alimentari, agrari, etc.
 • Grandària: Des de 5 a 1200 persones treballadores.
 • Àmbit geogràfic: local, autonòmic, nacional i internacional.

Integrem múltiples ciències en les nostres intervencions que ens permet:

 

 • Obtenir molta més informació sobre el comportament de les persones per poder fer prediccions més significatives en els processos de canvi.
 • Podem impulsar plans d’acció individualitats que afavoreixin el creixement i l’adaptació de les persones a les condicions de treball.
 • Comprendre millor les interaccions humanes, la predicció d’adaptació de les persones al lloc de treball i als equips de treball.
 • Conèixer com responen les persones en situació d’estrès atenent al seu estil de comportament i forces impulsores.
 • Quines són i com influeixen les emocions en els processos d’adaptació als diferents entorns o exigències laborals.
 • Conèixer quins són els ambients ideals de treball en funció dels estils de comportament de les persones.

Metodologia científica

 

El nostre procés d’intervenció està fonamentat en una metodologia científica.

 

Característiques nuclears de la nostra metodologia de treball.

 

 • Combinen mètodes quantitatius i qualitatius (tests, qüestionaris, anàlisi DAFO, entrevistes individuals i grupals, observació directa, estudis sociomètrics, etc.).
 • Garantim l’anonimat i la confidencialitat de les persones que hi participen.
 • Només utilitzem eines amb una fiabilitat i validesa científica contrastada a nivell nacional i internacional.
 • Afavorim una participació activa i directa de les treballadores i treballadors que són qui millor coneixen el seu treball, les condicions i el context organitzatiu.
 • Prenem la “temperatura del moment” i monitoritzem els factors avaluats en el temps.
 • Les eines i instruments que utilitzem són àgils, ràpids i econòmics.